All About Me and a great way to hang up student artwork


So, here is the finished artwork of several of my students, as they have completed their All About Me portraits.  I found the idea on Pinterest on this pin

We started with a head that I drew and photocopied.  Next the students had to fill up the head with things that were special to them, things they liked, and things that made them who they are.  Once their heads were full, they were given a sheet of quotes about self-esteem.  They had to pick the quote that best described them. After their quotes were finished we passed them around and wrote about what we liked best about them.  Last we used watercolors to color them in.  The kids really enjoyed this activity, and I think they look great. 


Here are the quotes we used for this project:


Here is a close up shot of how I am hanging students' artwork on my wall.  I'm using an EZ Up Clip, which is the little white clip that has a wax backing on it to keep it attached to the wall.  I have used these clips for years and they really work great.  The only problem is that thin materials can slip through the clip on the front.  To help with this, I attached a binder clip to the EZ Up Clip.  Now I can easily change out pictures without them falling to the ground, and keep them in place on the wall, window, or wherever I have decided to hang them.

1 comment

 1. hứng thú, cho nên ngươi phải cùng chúng ta hợp tác, nếu không hậu quả ngươi biết, chính ngươi cũng nên lựa chọn đi. Nếu không phải ngươi có thực lực mười tinh đấu tông, đối với Hắc Ám thần điện hữu dụng, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy.

  Chỉ thấy Hắc y nhân nói.

  - Các ngươi…

  Quách Thiếu ba bất đắc dĩ nhìn ba người trước mắt, thực lực của ba người này Quách Thiếu Ba đã thấđồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gióy qua, hai cửu tinh đấu tông cùng một thập tinh đấu tông, lấy thực lực của chính mình cùng Tam Tinh môn hiện tại, căn bản không thể chống lại được.

  - Hảo, bất quá đến lúc đó lấy được bảo tàng rồi, ta muốn một phần tư.

  Quách Thiếu Ba nói.

  - Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi hợp tác là tốt rồi.

  Một bên Hắc y nhân khặc khặc cười nói.

  - Quách môn chủ, phiền toái ngươi hình dung ra bộ dáng của tên hắc bào thanh niên kia.

  Một cái Hắc y nhân hỏi.

  - Lão Bát, ngươi hoài nghi người này chính là tên ở huyền thiên đại lục sao?

  ReplyDelete

Powered by Blogger.
Back to Top