Hosting A Book Discussion Group for Faculty

Being a School Counselor means not only working with students, but all persons in your building.  Our district is lucky that we are a part of a Teachers' Center, and not only are we lucky to be a part of it, we are lucky enough to have it hosted in our building.  For those of you who don't know what a Teacher Center is, a TC  is a work room for teachers.  Ours houses books and reference guides, a laminating machine, a cricut machine, binder, magnet maker, not to mention many other wonderful gadgets.  In addition, it provides professional development training to staff through a variety of programs. 
When the new Director took office in December, I told her I wanted to hold a book discussion group for teachers.  I picked the book, The Tiny Warrior, an inspiring book about reaching one's personal goals.  Bonnie, our Director ordered the books, and they just came in.  Now I need to advertise the group and begin planning.


In the mean time, Bonnie also asked me to co-facilitate another book group on Understanding Poverty.  I am so excited to be able to help! 

To facilitate a group you need to remember a few key ingredients:

 1. Pick a book
 2. Pick some dates--depending on how long your book is, you can have 1 meeting - 6 meetings.  After all, you want everyone to actually have time to read the assignment before the next discussion group meeting.
 3. Limit the group size.  I wouldn't have more than about 10 people.  This will allow everyone enough time to share their ideas, questions, and thoughts.
 4. Focus on a few key questions that will be presented to the entire group, and always include this question, "How can I use this is my classroom?"
 5. Bring goodies.  People like to eat, and food is always a motivator for people to come.
 6. Promise that it will be fun AND useful.  I am not lying; it will be both.

1 comment

 1. học kế toán tại hải phòng
  học kế toán tại bắc giang
  trung tâm kế toán tại thanh xuân
  trung tâm kế toán tại bắc ninh
  dich vu bao cao tai chinh

  " Thiếu gia, ngươi nói ngươi phái Địa Tinh tới, mà ngươi để một nhân
  loại như ta quản lý à, ngươi không phải không có việc gì để gây chuyện
  hay sao? Địa Tinh tự nhiên sẽ có người Địa Tinh quản lý cơ mà!" Lai Bố
  Ni Tư vẫn như trước không chịu nhả ra.

  Cười cười, Đoạn Vân nói: "Nơi đó còn có hơn một ngàn cao cấp Ma thú nữa!"

  " Thì sao? Ma thú đã có Ma thú quản lý a!" Lai Bố Ni Tư nhắc nhở Đoạn vân.

  Đoạn vân ngẫm nghĩ, nếu tên điên cuồng nghiên cứu này phải làm cái gì
  quản lý nhân sự thì cũng khó xử cho hắn, với lại lão già này sau khi
  hoàn thành nghiên cứu Cứu Thục Chi Địa xong thì cũng cần trở lại Á Cương.

  " Được rồi! Ngươi hãy chuyên tâm làm cái nghiên cứu của ngươi đi!T a hi
  vọng ngươi có thể nghiên cứu nhanh chóng ra cái Cấm ma không gian kia,
  còn nữa, tận cùng bên trong huyệt động còn có một không gian lớn, nhưng
  bởi vì bên trong vô cùng trống rỗng nên chúng ta cũng chưa có lưu ý cẩn
  thận! Cái gian phòng kia không lý nào lại vô dụng, các ngươi phải dốc
  sức nghiên cứu một phen!"

  " Cảm ơn thiếu gia!" Lai bố Ni Tư cuối cùng cũng thở phào ra một hơi.

  Đoạn Vân cười cười, nói: "Ngươi giống như được giải thoát a, yên tâm làm

  kế toán cho giám đốc
  trung tâm kế toán tại quảng ninh
  học kế toán tại bắc ninh
  học kế toán tại hà đông

  trung tâm dạy kế toán tại tphcm
  trung tâm đào tạo kế toán tại quảng ninh
  học kế toán tại thanh xuân

  ReplyDelete

Powered by Blogger.
Back to Top