Join The Book Club and Study Group for ASCA's Leadership Training


Summer is a great time to take advantage of professional development opportunities.  Reading is perhaps one of the best ways to gain some additional skills and knowledge, but when you combine it with a Book Club and Study Group, the personal growth grows exponentially.    One of my summer reads is part of ASCA U's School Counseling Leadership Specialist Training course.  (If you are a member of ASCA this class is offered for $99, and $199 for those of you who are not members.)    


If you would like to read along with other school counselors and discuss this book, in addition to the other readings required as part of the Leadership Specialist Training, consider signing up with me.   Here is the link to Join In our book group.

In case you are wondering, below is the description of the Leadership Training Course.  You may also click HERE to go the ASCA website for more information and to register.

School Counseling Leadership Specialist Training
It’s been said that leaders are born, not made. If that’s true, then we’re all born leaders. Leadership is an attitude and a state of mind, not an innate ability. Everyone has leadership qualities and the potential to lead, no matter what official position we may hold.

The need for effective leaders in school counseling has never been greater. Students need school counselors to be effective educational leaders who can effect systemic change in their schools. ASCA and state school counselor associations need leaders who can guide the school counseling profession into the future. 

To address these needs, ASCA has developed a new professional development package – the School Counseling Leadership Specialist program. This course is meant to be transformative. It doesn't focus on how leaders behave but how leaders think, not what leaders do but what leaders are. At the completion of this course, you should not only know what makes a good leader, you should be a good leader – in your school building and district as well as in your state school counselor association. Completion of the course also fulfills training requirements for leadership positions in ASCA at the national level.

Learning Objectives
At the completion of the course, you will be able to:
 • Demonstrate knowledge about the nature of leadership and leadership attributes.
 • Be familiar with various leadership theories and principles
 • Demonstrate effective leadership in traditionally non-leadership roles.
 • Understand the sources of power and authority
 • Develop your own personal leadership attributes
 • Develop a greater self-awareness and identify personal attributes, such as motivations and limitations, that may become obstacles to effective leadership
 • Understand how leaders effect systemic change in organizations
 • Understand ways to collaborate with people at higher levels of authority as well as peers and how to foster collaboration throughout an organization
 • Understand the challenges of leadership in educational settings
 • Understand Policy Governance and how it can be used effectively in a variety of settings
 • Learn how to monitor and evaluate organizational (and management) performance
 • Be prepared to be an effective leader in your state school counselor association and in ASCA.

Don't forget to Join In our Edmodo Book Club and Study Group.  We're beginning now and will accept new members until July 25th.  I'll post guided reading questions for members to respond and discuss, have links to all the articles and handouts, and keep everyone moving through the course.  Even if you don't want to sign up for the training, feel free to read along and join in with the discussions.  Part of leadership after all is learning to collaborate and share ideas, as well as expressing your ideas and thoughts to others.

Want to connect with other school counselors?  Join one of the groups below.


 • The Middle School Counselor Facebook Page
 • Carol's Pinterest Boards
 • The Middle School Counselor on Twitter
 • Caught In The Middle School Counselors (Facebook Group)
 • High School Counselors' Network(Facebook Group)
 • Elementary School Counselor Exchange (Facebook Group)
 • The Middle School Counselor App
 • 2 comments

  1. dịch vụ rà soát sổ sách
   dịch vụ kế toán giá rẻ eco green city
   trung tâm kế toán tại hải phòng
   khoá học kế toán tổng hợp

   trung tâm kế toán tại long biên
   trung tâm kế toán tại hà đông
   dịch vụ báo cáo tài chính đối sẽ không hề thiếu, do đó ta nghĩ đem nơi này chế tạo thành một căn
   cứ quân sự của chúng ta."

   " Căn cứ quân sự?" Đám thủ hạ có chút không rõ hỏi lại.

   " Đúng vậy, là căn cứ quân sự! Hơn nữa phải là một căn cứ quân sự dùng
   làm nghiên cứu bí mật. Cứu Thục Chi Địa này là món đồ Thần lưu lại, rất
   có giá trị nghiên cứu. Ta phỏng chừng Luyện kim Pháp thần Lai Bố Ni Tư
   của chúng ta đối với nơi này sẽ cảm thấy rất hứng thú.Ta sẽ đưa hắn đến
   nơi này nghiên cứu Ma pháp trận, ta còn phải điều động một số lượng Địa
   Tinh tương xứng đến nơi này khai phá!" Đoạn vân gật đầu trả lời.

   " Lão Đại, tại sao là Địa Tinh?" Tiểu Phi Hiệp có vẻ khó hiểu liền hỏi.

   " Bên trong này có các cơ quan rất tinh vi chỉ có đám Địa Tinh mới có
   thể khám phá được đầy đủ, hơn nữa Địa Tinh trong Gia tộc chúng ta có mấy
   ngàn vạn, tụ tập chỉ ở Bố Lạp Tây thì làm ta cảm thấy hơi đông đúc! Tác
   Bất Đồ đảo tạm thời không có người ở, so với Bố Lạp Tây chắc là giàu có
   hơn nhiều! Nơi này là địa phương tốt, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ
   qua, để cho Địa Tinh đến nơi này khai phá cũng là đúng thôi!"

   Nghe Đoạn Vân giải thích, chúng thủ hạ đều sáng tỏ.

   " Lão Đại, đám Ma thú này làm sao bây giờ?" Phì Tử chỉ vào đám Ma thú

   dịch vụ kế toán thuế
   eco green city
   goldmark city hồ tùng mậu

   chung cư 89 phùng hưng
   tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

   ReplyDelete
  2. Leadership is the essential quality that is being looked in employees of different fields. The one who has the power to lead other can only become a good leader. The proper leadership training in right direction would definitely help to mold good leaders.

   ReplyDelete

  Powered by Blogger.
  Back to Top