Starting A Counseling Book Group


I have wanted to run a book group for a while, but was not sure how to run one.  Today, I took the plunge.  Starting next Tuesday, I will hold my very first meeting.

We will be using the book, Diary Of Invisible Me by Rebecca McEwen.  I have 8 copies and thought I would have the students take turns and read it.  I will have 6 girls join me from their study hall.  I believe it will take 2-3 weeks to complete it.  The book is short; only 32 pages, but the message about bullying is a good one.  

I made the invitations above and will hand them out during lunch tomorrow.  In addition to talking about bullying, I am hoping that this group allows some of my quietest and shyest girls to feel comfortable in a group to share and read aloud.  One of my biggest goals is to get them talking.  

I think the main goal of starting a book club is to have a purpose.  Other things to think about are:

 • when will you meet
 • what book will you read
 • reading level of students
 • how long will it take
 • will some reading take place outside of meetings
 • how to catch a student up to speed if they are absent from group
Also be sure to pre-read the book.  You don't want to be caught off-guard if there are curse words or mature content that you weren't expecting.


I'll let you know how it goes.

In the meantime, let me know if you have done a book group and what books you have read.  

Join in the conversation by one of the ways below:
 • The Middle School Counselor Facebook Page
 • Carol's Pinterest Boards
 • The Middle School Counselor on Twitter
 • Caught In The Middle School Counselors (Facebook Group)
 • High School Counselors' Network(Facebook Group)
 • Elementary School Counselor Exchange (Facebook Group)
 • The Middle School Counselor App
 • 2 comments

  1. Check out The Girls by Amy Goldman Koss

   ReplyDelete
  2. tiếng anh cho người mới bắt đầu
   trung tâm kế toán tại đà nẵng
   học kế toán ở đồng nai

   http://kylin1st.com
   http://cattleyavn.com
   http://kenyseo.com
   http://ngoduong89.com Biên dịch:workman
   Biên tập: long_ngo81
   Nguồn: Tàng thư viện
   Sau khi đóng băng năm Điểu nhân cho vào Không gian giới tử, những Ma thú
   của Gia tộc đến khu vực này tiến hành thu phục Ma thú trên đảo cũng lần
   lượt trở lại. Dưới sức mạnh chinh phạt của một trăm đầu cửu cấp Ma thú
   có thể hóa nhân hình, năm mươi đầu Phi long và năm đại hậu giai Thần thú
   nên tất cả Ma thú đảo Tác Bất Đồ đều đi theo dưới cờ của Đoạn Vân. Hơn
   năm trăm bát cấp Ma thú, cửu cấp Ma thú một trăm đầu, Thần thú bốn đầu,
   tuy nói thực lực không phải rất mạnh nhưng đám Ma thú thủ hạ mới này
   cũng khiến cho Gia tộc của Đoạn Vân lớn mạnh lên không ít.

   " Thiếu gia, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Diệp Cô Thành hỏi Đoạn Vân
   đang chìm đắm trong suy tư.

   Đoạn Vân nhìn nhìn cái Cấm ma không gian, ngẫm nghĩ rồi nói: "Nơi này
   gọi là giám ngục trong Cứu Thục Chi Địa, nhất định Đông phương Thần minh
   giới còn lưu lại cái gì đó. Hơn nữa nơi này còn là một căn cứ tốt. Tác
   Bất Đồ đảo là một đại đảo trên biển, phỏng chừng sản vật trên đảo tuyệt

   trung tâm dạy kế toán
   http://meomeo007.com
   học kế toán tổng hợp tại huế
   http://01embesexy.com
   http://tradaboho.com
   http://nguoicodanh.net
   http://chotruongyen.com
   http://caubesieunhan.com

   ReplyDelete

  Powered by Blogger.
  Back to Top